Starý Zákon

Nový Zákon

Efeským 1:14 Bible 21 (B21)

Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!

Přečtěte si kompletní kapitolu Efeským 1

Pohled Efeským 1:14 v kontextu