Starý Zákon

Nový Zákon

2 Petr 3:18 Bible 21 (B21)

Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Petr 3

Pohled 2 Petr 3:18 v kontextu