Starý Zákon

Nový Zákon

2 Petr 3:12 Bible 21 (B21)

kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Petr 3

Pohled 2 Petr 3:12 v kontextu