Starý Zákon

Nový Zákon

2 Petr 2:20 Bible 21 (B21)

Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Petr 2

Pohled 2 Petr 2:20 v kontextu