Starý Zákon

Nový Zákon

2 Korintským 6:1 Bible 21 (B21)

Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Korintským 6

Pohled 2 Korintským 6:1 v kontextu