Starý Zákon

Nový Zákon

2 Korintským 12:21 Bible 21 (B21)

Bojím se, aby mě můj Bůh, až přijdu, před vámi znovu neponížil, kdybych musel truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří nečinili pokání z nečistoty, smilstva a nestydatosti, kterou páchali.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Korintským 12

Pohled 2 Korintským 12:21 v kontextu