Starý Zákon

Nový Zákon

2 Jan 1:9 Bible 21 (B21)

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Jan 1

Pohled 2 Jan 1:9 v kontextu