Starý Zákon

Nový Zákon

1 Korintským 2:9 Bible 21 (B21)

Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Korintským 2

Pohled 1 Korintským 2:9 v kontextu