Starý Zákon

Nový Zákon

1 Jan 5:6 Bible 21 (B21)

To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus – nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Jan 5

Pohled 1 Jan 5:6 v kontextu