Starý Zákon

Nový Zákon

1 Jan 4:5 Bible 21 (B21)

Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Jan 4

Pohled 1 Jan 4:5 v kontextu