kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Starý Zákon

Nový Zákon

1 Jan 1 Bible 21 (B21)

Prolog

1. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali – o Slovu života:

2. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven.

3. Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.

4. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá.

Bůh je světlo

5. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma.

6. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.

7. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

8. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.

9. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.

10. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.