Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Salmo 20 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Pag-ampo alang sa Kadaogan

1. Hinaut pa nga tubagon ka sa Ginoo kon anaa ka sa kalisod.Hinaut pa nga panalipdan ka sa Dios ni Jacob.

2. Hinaut pa nga tabangan ka niya gikan sa templo didto sa Zion.

3. Hinaut pa nga dawaton niya ang imong mga halad,apil na ang imong halad nga sinunog.

4. Hinaut pa nga ihatag niya ang imong gitinguha,ug magmalampuson ka sa imong mga plano.

5. Manghugyaw kami sa imong pagdaogug magsaulog nga nagadayeg sa atong Dios.Hinaut pa nga ihatag sa Ginoo ang tanan mong pangayoon.

6. Karon nahibaloan ko nga ginapadaog sa Ginoo ang iyang pinili nga hari.Ginatubag niya ang pag-ampo sa hari didto sa iyang balaang langit,ug kanunay niya kining padaogon pinaagi sa iyang gahom.

7. Ang uban nagasalig sa ilang mga karwahe ug ang uban sa ilang mga kabayo,apan kami nagasalig sa Ginoo nga among Dios.

8. Sila nga nagasalig sa mga karwahe ug kabayo mangalaglagapan kami modaog ug magapabilin nga lig-on.

9. Hatagig kadaogan ang imong pinili nga hari, Ginoo,ug tubaga kami kon mosangpit kami kanimo.