Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 25 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Tubag ni Bildad

1. Unya mitubag si Bildad nga taga-Shua,

2. “Gamhanan ug talahuron ang Dios. Gipatunhay niya ang kalinaw sa kalangitan.

3. Maihap ba ang iyang mga sundalo? May dapit ba nga wala madan-agi sa iyang kahayag?

4. Unsaon pag-ingon sa usa ka tawo nga matarong siya atubangan sa Dios? Aduna bay natawo nga hinlo?

5. Bisan ang bulan ug ang mga bitoon dili man gani hayag sa iyang panan-aw,

6. unsa pa kaha ang tawo nga sama lang sa usa ka ulod.”