Kapitulo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Ester 10 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Pagkagamhanan ni Haring Ahasuerus ug ni Mordecai

1. Gipabayad ni Haring Ahasuerus ug buhis ang tanang katawhan sa iyang gingharian, bisan kadtong namuyo sa mga isla.

2. Ang mga binuhatan ug ang mga kasaysayan sa pagkagamhanan ni Haring Ahasuerus apil ang kinatibuk-an sa sugilanon sa kabantog ni Mordecai, nga gihatagan sa hari ug taas nga ranggo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Media ug Persia.

3. Ang Judio nga si Mordecai nahimong ikaduha kang Haring Ahasuerus. Inila gayod siya sa iyang isigka-Judio, ug tinahod nila siya kay naghago siya alang sa ilang kaayohan, ug mibarog alang sa ilang kasigurohan.