Capítols

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Antic Testament

Nou Testament

Romans 16 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Salutacions personals

1. Us recomano la nostra germana Febe, diaconessa de l’església que hi ha a Cèncrees.

2. Acolliu-la en el Senyor, com correspon al poble sant, i ajudeu-la en tot el que necessiti de vosaltres, que ella també n’ha ajudat molts, entre els quals em compto jo mateix.

3. Saludeu Prisca i Àquila, col·laboradors meus en Jesucrist,

4. que van exposar la seva vida per salvar la meva: no sóc jo sol a agrair-los-ho, sinó totes les esglésies que no són jueves.

5. Saludeu també l’església que es reuneix a casa d’ells. Saludeu el meu estimat Epènet, la primícia dels qui, a l’Àsia, han cregut en Crist.

6. Saludeu Maria, que ha treballat molt per vosaltres.

7. Saludeu Andrònic i Júnia, que són del meu llinatge i companys meus de presó, molt considerats entre els apòstols, i que van pertànyer al Crist abans que jo mateix.

8. Saludeu Ampliat, el meu estimat en el Senyor.

9. Saludeu Urbà, col·laborador nostre en el Crist, i el meu estimat Estaqui.

10. Saludeu Apel·les, que ha estat provat en Crist. Saludeu els qui es reuneixen a casa d’Aristobul.

11. Saludeu Herodió, que és del meu llinatge. Saludeu els qui es reuneixen a casa de Narcís, que pertanyen al Senyor.

12. Saludeu Trifena i Trifosa, que treballen en el Senyor. Saludeu igualment l’estimada Pèrsida, que també ha treballat molt en el Senyor.

13. Saludeu Rufus, que ha estat escollit en el Senyor, i la seva mare, que considero també meva.

14. Saludeu Asíncrit, Flegont, Hermes, Pàtrobes, Hermas i els altres germans que es troben amb ells.

15. Saludeu Filòleg i Júlia, Nereu i la seva germana, Olimpes i tot el poble sant que es troba amb ells.

16. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de pau. Us saluden totes les esglésies de Crist.

17. Germans, us prego que aneu amb compte amb els qui provoquen divisions i escàndols, apartant-se de la doctrina que vau aprendre. Fugiu-ne!

18. Aquests no són servidors de Crist, nostre Senyor, sinó del seu propi ventre; amb paraules afables i afalagadores enganyen els incauts.

19. Tothom ha rebut la nova que heu estat obedients a la fe. Me n’alegro, doncs, per vosaltres; però vull que sigueu assenyats per a fer el bé i innocents davant el mal.

20. I el Déu de la pau esclafarà ben aviat Satanàs sota els vostres peus! Que la gràcia de Jesús, nostre Senyor, sigui amb vosaltres.

21. Us saluden Timoteu, el meu col·laborador, i Lluci, Jàson i Sosípatre, que són del meu llinatge.

22. Us saludo en el Senyor jo, Terci, que he escrit aquesta carta.

23. Us saluda Gaius, que ens acull a mi i a tota la comunitat. Us saluden Erast, el tresorer de la ciutat, i Quart, el nostre germà. (

24. )

Doxologia final

25. Glòria a aquell qui té el poder d’enfortir-vos en l’evangeli que jo anuncio quan proclamo Jesucrist, el qual és la revelació del designi de Déu, amagat en el silenci dels segles,

26. però que ara s’ha manifestat i s’ha donat a conèixer a tots els pobles perquè siguin obedients a la fe, mitjançant els escrits profètics, per decisió del Déu etern.

27. A Déu, l’únic ple de saviesa, glòria eternament per Jesucrist. Amén.