Antic Testament

Nou Testament

Fets Dels Apòstols 24:8-22 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

8. Interroga’l, i pel que ell et digui, tu mateix podràs comprovar la veracitat de totes les nostres acusacions.

9. Els jueus van donar suport a aquestes paraules i asseguraven que tot era exacte.

10. Aleshores Pau, a un senyal del governador, va replicar:– Sabent que des de fa molts anys administres justícia en aquesta nació, emprendré confiadament la meva pròpia defensa.

11. Tu mateix pots informar-te’n: no fa més de dotze dies que vaig pujar a Jerusalem en pelegrinatge,

12. i ni en el temple ni a les sinagogues ni per la ciutat no m’han trobat discutint amb ningú ni revoltant la gent;

13. de les acusacions que ara em fan, no poden aportar-te’n cap prova.

14. El que jo reconec davant teu és que dono culte al Déu dels pares, seguint aquell Camí que ells anomenen secta; crec tot el que hi ha escrit en la Llei i en els Profetes,

15. i tinc posada en Déu la mateixa esperança que ells tenen: que tant justos com injustos ressuscitaran.

16. Per això m’esforço a guardar sempre irreprensible la meva consciència davant de Déu i davant els homes.

17. Ara, al cap de molts anys, he vingut a portar almoines al meu poble i a presentar ofrenes en el temple.

18. Mentre les hi presentava, un cop acabat el temps de la meva purificació, sense que hi hagués concurrència de gent ni cap aldarull, em van reconèixer

19. uns jueus originaris de l’Àsia. Ells haurien d’haver-se presentat davant teu per acusar-me, si és que tenien alguna cosa contra mi!

20. O si no, que almenys aquests altres diguin quin crim em van trobar quan vaig comparèixer davant el Sanedrí.

21. ¿O és que es tracta tan sols d’aquelles paraules que vaig cridar enmig d’ells: “La resurrecció dels morts és el motiu pel qual avui em jutgen davant vostre”?

22. Fèlix, que coneixia exactament tot el que es referia al Camí del Senyor, va ajornar la causa dient:– Quan baixi el tribú Lísies, decidiré sobre el vostre cas.

Llegir capítol complet Fets Dels Apòstols 24