Capítols

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Antic Testament

Nou Testament

Efesis 1 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Salutació

1. Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, al poble sant que viu a Efes i que és fidel a Jesucrist.

2. Us desitjo la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.

Càntic de lloança a Déu

3. Beneït sigui el Déu i Parede nostre Senyor Jesucrist,que ens ha beneït en Cristamb tota mena de benediccionsespirituals dalt al cel.

4. Ens escollí en ellabans de crear el món,perquè fóssim sants,irreprensibles als seus ulls.Per amor

5. ens destinàa ser fills seus per Jesucrist,segons la seva benèvola decisió,

6. a lloança i glòria de la gràciaque ens ha concedit en el seu Estimat.

7. – En ell, per la seva sang,hem obtingut la redempció,el perdó dels nostres pecats.La riquesa de la gràcia de Déu

8. s’ha desbordat en nosaltres.Ell ens ha omplert de tota saviesai intel·ligència.

9. Ens ha fet conèixerel misteri del seu designi,la decisió benèvola que havia pres

10. per executar-laen la plenitud dels temps:recapitular en el Cristtotes les coses,tant les del cel com les de la terra.

11. En Crist hem rebutla nostra part en l’herència;ens hi havia destinat el designid’aquell qui tot ho duu a termed’acord amb la decisióde la seva voluntat.

12. Volia que fóssimlloança de la seva glòria,nosaltres que des del principitenim posada en Cristla nostra esperança.

13. En ell, vosaltres vau escoltarla paraula de la veritat,l’evangeli que us salva.En ell heu creguti heu estat marcats amb el segellde l’Esperit Sant promès.

14. I l’Esperit és la penyora de l’heretatque Déu ens té reservada,quan ens redimiràcom a possessió seva,a lloança de la seva glòria.

Acció de gràcies i pregària

15. També jo, d’ençà que m’han parlat de la vostra fe en Jesús, el Senyor, i del vostre amor a tots els del poble sant,

16. no em canso de donar gràcies per vosaltres i de tenir-vos presents en les meves pregàries.

17. Demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi el do espiritual de comprendre la seva revelació, perquè el conegueu de veritat.

18. Li demano que il·lumini els ulls del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria ens té reservades en l’heretat que ell ens dóna entre els sants,

19. i quina és la grandesa immensa del seu poder que obra en nosaltres, els creients; em refereixo a la força poderosa i eficaç

20. amb què va obrar en el Crist, quan el ressuscità d’entre els morts i el féu seure a la seva dreta dalt al cel,

21. per damunt de tota potència, autoritat, poder i sobirania, i per damunt de qualsevol altre nom que es pugui invocar, tant en el món present com en el futur.

22. Déu ho ha posat tot sota els seus peus, i a ell, l’ha posat al capdamunt de tot com a cap de l’Església,

23. que és el seu cos, la plenitud d’aquell qui omple totes les coses.