Capítols

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Antic Testament

Nou Testament

Rut 4 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Booz es casa amb Rut

1. Booz se’n va anar a la plaça de davant el portal de la vila i s’hi assegué. En aquell instant passava el parent de qui ell havia parlat. Booz el cridà:– Tu, noi, acosta’t i seu aquí.Ell es va acostar i s’assegué.

2. Llavors Booz va fer venir deu ancians del poble i els va dir:– Seieu aquí.I ells es van asseure.

3. Aleshores Booz va dir a aquell parent:– Noemí ha tornat dels camps de Moab i posa en venda el camp que havia estat propietat del nostre germà Elimèlec.

4. Ara, davant els testimonis aquí presents i els ancians del poble, vull fer-t’ho saber i proposar-te que el compris. Exerceix, doncs, si vols, el teu dret de rescat. Però si no ho vols fer, m’ho dius. Aquest dret et toca a tu primer; jo vinc darrere teu.L’altre va respondre:– Compraré el camp.

5. Booz va continuar:– Si compres aquest camp a Noemí, l’adquireixes també amb Rut, la moabita, muller del difunt. Així l’heretat del difunt conservarà el seu nom.

6. Llavors l’altre va dir:– No ho puc fer. En aquestes condicions perjudicaria la meva pròpia heretat. Val més que et quedis amb el meu dret; jo no en vull fer ús.

7. Antigament, a Israel, quan es tractava d’un rescat o d’una permuta, per donar valor a la transacció hi havia el costum de treure’s les sandàlies i donar-les a l’altre. Això a Israel autentificava la transacció.

8. Per això, quan l’altre va dir a Booz: «Compra’l tu», es va treure les sandàlies i les hi va donar.

9. Booz digué als ancians i a tots els allí presents:– Avui vosaltres sou testimonis que compro a Noemí tot allò que pertanyia a Elimèlec i als seus fills Quilion i Mahlon

10. i que adquireixo com a esposa Rut, la moabita, dona de Mahlon. Així la propietat restarà dins la família del difunt i no serà esborrat el nom del difunt d’entre els seus germans i de la memòria del seu poble. Avui vosaltres en sou testimonis!

11. Tots els presents i els ancians que eren a la plaça de davant el portal de la vila van respondre:– En som testimonis! Que el Senyor beneeixi la dona que entra a casa teva; que la faci semblant a Raquel i Lia, que bastiren totes dues el casal d’Israel. Sigues ric a Efrata, famós a Betlem.

12. Que per la fillada que el Senyor et vulgui donar d’aquesta noia, la teva casa sigui com la de Peres, el fill que Tamar va infantar a Judà!

Neix Obed, fill de Booz i Rut

13. Aleshores Booz va prendre Rut per muller. El Senyor va beneir aquesta unió fent que Rut tingués un fill.

14. Les veïnes deien a Noemí:– Beneït sigui el Senyor, que no t’ha deixat avui sense ningú que vetlli per tu. El nom del difunt es mantindrà a Israel.

15. El nen et serà conhort i protecció en la vellesa, perquè l’ha infantat la teva nora que tant t’estima, ella que per a tu val més que set fills.

16. Noemí prenia el nadó, se’l posava a la falda i li feia de mainadera.

17. Les veïnes deien:– Noemí ha tingut un fill!I foren elles qui l’anomenaren Obed. Obed va ser el pare de Jessè, i Jessè, el pare de David.

Avantpassats de David

18. Llista genealògica dels descendents de Peres: Peres va ser el pare d’Hesron;

19. Hesron, el de Ram; Ram, el d’Amminadab;

20. Amminadab, el de Nahxon; Nahxon, el de Salmon;

21. Salmon, el de Booz; Booz, el d’Obed;

22. Obed, el de Jessè, i Jessè va ser el pare de David.