Capítols

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Antic Testament

Nou Testament

Osees 5 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

La culpa dels prohoms d’Israel

1. «Escolteu això, sacerdots! Estigueu atents, els d’Israel!Pareu l’orella, casa reial!A tots vosaltres us crido a judici.Heu estat un parany dalt a Mispà,una xarxa estesa dalt del Tabor.

2. Uns adúlters han fetuna gran matança,però jo els castigaré tots.

3. »Jo conec prou bé els d’Efraïm,no em passa per alt res d’Israel.Tu, Efraïm,els has dut a prostituir-se,i Israel ha quedat impur.

4. Les seves obres no els permetende retornar al seu Déu.Porten a l’entranyaun esperit de prostitució,i al Senyor ni el coneixen.

5. »Quedarà abatut l’orgullque Israel porta a la cara.Israel i Efraïm cauranper la seva culpa,i també Judà caurà amb ells.

6. Amb els ramats d’ovelles i vaquesaniran a cercar el Senyor,però no el trobaran,perquè s’ha allunyat d’ells.

7. Han estat infidels al Senyori han engendrat fills bastards.Ara, doncs, cada lluna novaels devorarà,a ells i els seus camps.

Guerra fratricida entre Efraïm i Judà

8. »Toqueu el corn a Guibà,i la trompeta a Ramà!Crideu l’alarma a Betaven!Alerta darrere vostre, benjaminites!

9. El dia del càstig,Efraïm serà devastat.Ho faig saber amb tota certesaa les tribus d’Israel.

10. »Els prohoms de Judà es comportencom els qui desplacen les fites.Abocaré sobre ells com un aiguatla meva indignació.

11. Efraïm és oprimit,l’esclafa la meva sentència,perquè s’ha entestata anar darrere els ídols immunds.

12. Jo, com una arna,he consumit Efraïm;com un corc, he rosegat Judà.

13. Efraïm s’ha vist malalt,i Judà, cobert d’úlceres.Llavors Efraïms’ha adreçat als assiris,ha enviat missatgers al Gran Rei,però ell no us podrà guarirni us podrà tancar les úlceres,

14. perquè jo sóc com un lleóper als d’Efraïm,com un cadell de lleóper als de Judà:jo mateix atraparé la presai me n’aniré,me l’enduré i ningú no podràarrabassar-me-la.

15. »M’allunyaré i tornaré a casa meva,fins que reconeguin les seves culpesi vinguin a cercar-me.»Enmig de les seves penescorreran cap a mi. Diran: