Capítols

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Antic Testament

Nou Testament

Josuè 20 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Les ciutats de refugi

1. El Senyor va dir a Josuè:

2. – Parla als israelites i, de part meva, digues-los: “Tal com us vaig comunicar per mitjà de Moisès, escolliu-vos ciutats de refugi,

3. on es pugui acollir el qui hagi mort algú involuntàriament. Aquestes ciutats us serviran per a refugiar-vos del qui ha de venjar la víctima.

4. El qui es refugiï en una d’aquestes ciutats s’aturarà a l’entrada de la porta i exposarà el seu cas als ancians de la ciutat. Llavors aquests el deixaran entrar i li assenyalaran un lloc per a habitar enmig d’ells.

5. Si el responsable de venjar la víctima el perseguia, els habitants de la ciutat no li podran donar l’homicida, ja que va matar algú involuntàriament, sense estar-hi enemistat.

6. Viurà en aquella ciutat fins que, amb motiu de la mort del gran sacerdot en funcions, sigui jutjat per la comunitat. Aleshores l’homicida podrà retornar a casa seva, a la ciutat d’on havia hagut de fugir.”

7. Llavors els israelites van escollir Quèdeix, a Galilea, a les muntanyes de Neftalí; Siquem, a les muntanyes d’Efraïm, i Quiriat-Arbà, anomenada també Hebron, a les muntanyes de Judà.

8. A la Transjordània, a l’est de Jericó, van escollir Bèsser, a l’estepa, a la regió de l’altiplà, que era de la tribu de Rubèn; Ramot, a Galaad, que pertanyia a la tribu de Gad, i Golan, a Basan, que era de la tribu de Manassès.

9. Aquestes van ser les ciutats escollides per a servir de refugi als israelites i als immigrants que residissin entre ells. Podia acollir-s’hi tothom qui hagués mort algú involuntàriament, i així no havia de morir a mans del responsable de venjar la víctima, mentre esperava de ser jutjat per la comunitat.