Capítols

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Antic Testament

Nou Testament

Habacuc 2 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

1. Em quedo dreten el meu lloc de sentinella,estic a l’aguait a la meva talaia,per veure què em respondrà el Senyori què li puc respondre josobre la meva queixa.

Resposta del Senyor: el just i l’opressor

2. El Senyor m’ha respost així:«Escriu el que jo et revelo,grava-ho sobre unes tauletesperquè es pugui llegirsense entrebancs.

3. No és encara el momentque es compleixi,però vola cap al terme i no fallarà.Espera-ho, si és que triga;segur que vindrà sense retard.

4. Aquell poble s’enorgulleixperò fracassarà,mentre que el just viuràper la seva fidelitat.

5. Encara que presumeixende ser uns traïdors,no es mantindranaquests homes orgullosos.Obren la golacom l’obre el país dels morts,i, com la mort, no diuen mai prou.Arrepleguen totes les nacions,sotmeten tots els pobles.

6. Però tots els poblesels dedicaran una cançó,amb burles i sàtires. Diran:»“Ai dels qui acumulen bénsque no són seusi s’enriqueixenamb penyores dels altres!Fins quan obrareu així?

La cançó de les cinc amenaces

7. S’alçaran de sobteels vostres creditors,es desvetllaran per sacsejar-vos,i us convertireu en el seu botí.

8. Vosaltres espoliàveu moltes nacions,però ara us espoliarantots els altres poblescom a assassins i tirans de la terra,de les ciutats i dels seus habitants.

9. »Ai dels qui s’omplen la casadel producte d’estafesi posen el niu a les alturesper esquivar l’urpa de l’infortuni!

10. Heu planejatla vergonya de casa vostra:destruint tants pobles,atempteu contra la vostra vida.

11. Cridaran les pedres de les parets,i les bigues respondrandes dels sostres.

12. »Ai dels qui edifiquenamb sang una ciutati la fonamenten sobre la injustícia!

13. ¿No és, tot això,obra del Senyor de l’univers?El treball dels pobles ha acabat al foc:les nacions s’han cansat en va.

14. El país s’omplirà del coneixementde la glòria del Senyor,com l’aigua inunda la conca del mar.

15. »Ai dels qui fan beureals seus companysbarreges fortes fins a embriagar-losper veure’ls despullats!

16. Us heu cobert d’infàmiai no de glòria:beveu també vosaltresfins que ensenyeu el prepuci!El Senyor us passarà la copa,i la infàmia cobrirà la vostra glòria.

17. Us caurà al damunt la violènciaque el Líban ha sofert:els animals que en van fugir,ara us esclafarancom a assassins i tirans de la terra,de les ciutats i dels seus habitants.

18. »De què serveix una estàtuaque un escultor ha modelat?O una imatge de fosaque respon amb mentides?Com pot confiar un escultoren la seva esculturafins a fabricar-se uns ídols muts?

19. »Ai dels qui diuena una fusta: ‘Desperta’t!’,i a la pedra muda: ‘Desvetlla’t!’Què us poden respondre,aquests ídols?Van coberts d’or i de plata,però a dins no tenen cap alè de vida.

20. En canvi, el Senyorviu en el seu temple sant.Que calli davant d’ell tota la terra.”»