Capítols

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Antic Testament

Nou Testament

Ezequiel 6 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Contra el culte dels ídols

1. El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:

2. – Fill d’home, adreça’t a les muntanyes d’Israel i profetitza contra elles.

3. Digues:»“Muntanyes d’Israel,escolteu la paraula del Senyor Déu!Això diu el Senyor Déuals tossals i a les muntanyes,als barrancs i a les valls:Jo faré venir contra vosaltres l’espasai destruiréels vostres recintes sagrats,

4. els vostres altars seran assolats,seran trencats els emblemes del sol,faré caureels vostres ídols repugnants.

5. Llançaré davant els ídolsels cadàvers dels israelites.Al voltant dels vostres altarsescamparé els vostres ossos.

6. Arreu on habiteu,les viles seran devastades,i els recintes sagrats, destruïts;així els vostres altarsseran assolats i profanats,els vostres ídols, esmicolatsi anorreats,trencats els emblemes del soli destruïttot el que us heu fabricat.

7. Cauran enmig vostreels morts en combat.Llavors sabreu que jo sóc el Senyor.

8. Però en faré sobreviurealguns de vosaltres,escapats de l’espasaenmig de les nacions,quan sereu dispersatsper altres països.

9. Els vostres superviventses recordaran de mientre les nacionson els hauran deportat:faré que es penedeixinels seus cors adúlters,que em van abandonar,i els seus ulls, que es van prostituiramb els ídols repugnants.Sentiran fàstic d’ells mateixosper les maldats que han comès,per totes les seves abominacions.

10. Llavors sabran que jo, el Senyor,no havia anunciat en vaque els faria aquest mal.

11. Això diu el Senyor Déu:Pica de mans i de peus i digues:Ai de totes les malvadesabominacions d’Israel!Caurà per l’espasa,per la pesta i per la fam!

12. Qui sigui lluny morirà de pesta,qui estigui a prop caurà per l’espasa,i morirà de fam el qui quedi assetjat.Així calmaré el meu enuig.

13. I sabreu que jo sóc el Senyor,quan veureu els morts en combatentre els ídols repugnants,entorn dels seus altars,en qualsevol turó elevat,als cims de totes les muntanyes,sota tot arbre frondósi sota tota alzina ufanosa,llocs on oferien perfums agradablesa tots aquells ídols.

14. Aixecaré contra ells la meva mà,deixaré el país desolat i despoblat,pertot arreu on habiten,des del desert fins a Riblà.I sabran que jo sóc el Senyor.”