Antic Testament

Nou Testament

Baruc 4:27-37 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

27. Coratge, fills, clameu a Déu!Ell, que us ha deportat,us recorda per sempre.

28. Si abans només pensàveua apartar-vos de Déu,convertiu-vos ara i esforceu-vosa cercar-lo encara deu vegades.

29. Ell mateix, que us ha enviataquests mals,us salvarà i us duràa la joia sense fi.»

30. Coratge, Jerusalem!Et consolarà el qui et cridapel teu nom.

31. Ai dels qui t’han maltractati s’han alegrat de la teva caiguda!

32. Ai de les ciutatsque han fet esclaus els teus fills!Ai d’aquella ciutatque els ha rebut!

33. Tant com ella s’ha alegratde veure’t caurei s’ha felicitat del teu desastre,així també s’entristiràquan ella mateixa sigui devastada.

34. Li llevaré l’orgullde ciutat molt poblada,la seva altivesaacabarà en un gran plany.

35. Dies i dies l’Etern la tindrà cremant,temps i més tempshi habitaran els dimonis.

36. Gira els ulls a l’orient, Jerusalem:mira quina alegria et porta Déu.

37. Vénen els teus fillsque havies vist partir:la paraula del Sant els ha aplegatde llevant i de ponent.Vénen celebrant la glòria de Déu.

Llegir capítol complet Baruc 4