Capítols

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Antic Testament

Nou Testament

Amós 4 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Les dones de Samaria

1. Escolteu aquestes paraules, dames de la muntanya de Samaria,vaques de Basanque oprimiu els feblesi maltracteu els pobres,vosaltres que dieu als marits:«Porteu vi, que volem beure!»

2. Doncs bé, el Senyor Déuus jura això per la seva santedat:«Vindran diesque us agafaran amb garfisi se us enduran,fins a l’última de totes,com peixos pescats amb l’ham.

3. Passant per les bretxes de la muralla,sortireu l’una rere l’altrai us llançaran a l’Armon.Ho dic jo, el Senyor.»

Contra un culte purament formal

4. «Veniu, israelites, a Beteli rebel·leu-vos contra mi!Aneu a Guilgali rebel·leu-vos encara més!Oferiu sacrificis cada matíi, cada tres dies, pagueu els delmes!

5. Cremeu víctimes d’acció de gràcies,acompanyant-les de pa sense llevat,i anuncieu a grans critsles ofrenes voluntàries,ja que és això el que us agrada!Ho dic jo, el Senyor Déu.»

No hi ha conversió

6. «Sóc jo qui us treuel menjar de la bocaen totes les vostres ciutatsi faig que manqui el paen tots els vostres pobles;però vosaltres no retorneu a mi.Ho dic jo, el Senyor.

7. Sóc jo qui us ha privat de la plujatres mesos abans de la collita.Jo he fet ploure sobre una ciutatperò no sobre una altra.Un camp s’ha amarat d’aigua,i un altre, sense pluja, s’ha assecat.

8. La gent de dues o tres ciutatsbusquen una ciutat on hi hagi aiguai no poden saciar la set;però vosaltres no retorneu a mi.Ho dic jo, el Senyor.

9. He enviat secades i maluresals vostres sembrats,la llagosta ha devoratmolts dels vostres fruiterars,vinyes, olivars i figueres;però vosaltres no retorneu a mi.Ho dic jo, el Senyor.

10. Us he enviat una pesta,com la que vaig enviar a Egipte.He fet morir en el combatels vostres jovesi han capturat els vostres cavalls.En els vostres campamentsus he fet sentir la fortor dels cadàvers;però vosaltres no retorneu a mi.Ho dic jo, el Senyor.

11. Us he destruïtcom vaig destruir Sodomai Gomorra,heu quedat com un tióarrencat del foc;però vosaltres no retorneu a mi.Ho dic jo, el Senyor.

12. Per això, Israel,ara veuràs com et tractaré,ara veuràs el que t’espera.Israel, prepara’t a trobar-teamb el teu Déu!»

13. Ell ha fet les muntanyesi ha creat el vent,explica als homesquins són els seus designis,fa sortir l’albada de dins les tenebres,camina sobre les altures del món:«Senyor, Déu de l’univers»és el seu nom.