Capítols

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Antic Testament

Nou Testament

2 Cròniques 3 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Construcció del temple

1. Salomó va emprendre la construcció del temple del Senyor a Jerusalem, a la muntanya de Morià, on el Senyor s’havia aparegut a David, el seu pare; era el lloc que aquest havia preparat a l’era d’Ornan, el jebuseu.

2. Va emprendre la construcció el mes segon de l’any quart del seu regnat.

3. La planta que Salomó va donar al temple de Déu feia, en mides antigues, seixanta colzades de llarg i vint d’ample.

4. El vestíbul del davant de la nau tenia vint colzades de llarg en el sentit de l’amplada del santuari, deu de fons en el sentit de la seva llargada i cent vint d’alçada. Va recobrir d’or pur el seu interior.

5. Va revestir de fusta de savina la nau central, la va recobrir amb or molt fi i va esculpir-hi palmeres i garlandes.

6. Va decorar el santuari amb pedres precioses i or autèntic de Parvaim.

7. També va recobrir d’or la nau, les bigues, les llindes, les parets i les portes, i a les parets va esculpir-hi figures de querubins.

8. Després va construir la cambra del lloc santíssim. Feia vint colzades de llarg en el sentit de l’amplada del santuari i vint de fons. La va recobrir amb or molt fi; el total del pes de l’or era de vint tones.

9. Els claus d’or pesaven mig quilo. També va recobrir d’or les cambres altes.

10. Per a la cambra del lloc santíssim va fer esculpir dos querubins i els va recobrir d’or.

11. De banda a banda, les ales dels querubins feien vint colzades de llargada.

12. Cada una de les ales feia cinc colzades. Un querubí tocava amb una de les seves ales la paret i amb l’altra tocava l’ala de l’altre querubí. Igualment, l’altre querubí tocava amb una de les seves ales l’altra paret, i amb l’altra ala, l’ala de l’altre querubí.

13. Les ales de tots dos querubins, desplegades, feien un total de vint colzades de llargada. Estaven drets, de cara a la nau central.

14. Va fer també la cortina, teixida de porpra violeta i vermella, carmesí i lli, i decorada amb querubins.

15. Davant l’edifici va fer-hi dues columnes de trenta-cinc colzades d’alçada, coronades amb un capitell de cinc colzades.

16. Va fer unes garlandes i les va posar als capitells de les columnes; també va fer cent magranes i les va posar a les garlandes.

17. Va col·locar les columnes davant l’edifici del temple, l’una a la dreta i l’altra a l’esquerra. Va anomenar la columna de la dreta Jaquín, i la de l’esquerra, Bóaz.