Capítols

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Antic Testament

Nou Testament

1 Samuel 5 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

L’arca, captiva, fa estralls

1. Els filisteus, després d’apoderar-se de l’arca de Déu, la van dur des d’Eben-Aèzer fins a Asdod.

2. Un cop allí, van portar-la al temple de Dagon i la col·locaren al costat mateix de la seva estàtua.

3. L’endemà, quan els d’Asdod es llevaren, van trobar Dagon caigut de bocaterrosa davant l’arca del Senyor. Van redreçar Dagon i tornaren a posar-lo al seu lloc.

4. L’endemà al matí, quan es llevaren, altra vegada Dagon havia caigut de cara a terra davant l’arca del Senyor. El cap i les mans, trencats, havien anat a parar al llindar. De l’estàtua, en quedava només el cos.

5. Per això, fins al dia d’avui, ni els sacerdots de Dagon ni cap dels qui a Asdod entren al temple de Dagon, no trepitgen el llindar.

6. El Senyor va fer sentir als habitants d’Asdod el poder de la seva mà i els va esporuguir, castigant amb una epidèmia de morenes la ciutat i tot el seu territori.

7. En veure-ho, els d’Asdod deien:– Que l’arca del Déu d’Israel no es quedi més entre nosaltres: ens fa sentir massa el poder de la seva mà, tant a nosaltres com al nostre déu Dagon!

8. Els d’Asdod van convocar els cinc primers magistrats de les ciutats filistees i els van preguntar:– Què n’hem de fer, de l’arca del Déu d’Israel?Ells van respondre:– Que la traslladin a Gat.Allà, doncs, van traslladar l’arca del Déu d’Israel.

9. Però així que la hi hagueren portada, el Senyor va fer sentir a la ciutat el poder de la seva mà i va provocarhi un gran trasbals, castigant-ne els habitants, petits i grans, amb una epidèmia de morenes.

10. Llavors van enviar l’arca de Déu a Ecron. Però així que l’arca de Déu va arribar-hi, els ecronites exclamaren:– Ens han portat l’arca del Déu d’Israel per fer-nos morir a tots!

11. Llavors els d’Ecron van convocar els cinc primers magistrats dels filisteus i els digueren:– Emporteu-vos l’arca del Déu d’Israel! Que se’n torni al seu lloc i que no ens mati a tots!Per tota la ciutat hi havia un pànic mortal, perquè Déu hi feia sentir durament el poder de la seva mà,

12. i els homes que no havien mort patien de morenes. El clam de la ciutat pujava fins al cel.