Старият Завет

Новият Завет

Захария 8:14 Верен (VBG)

Защото така казва ГОСПОД на Войнствата: Както намислих да ви сторя зло, когато бащите ви Ме разгневиха, казва ГОСПОД на Войнствата, и не се смилих,

Прочетете пълната глава Захария 8

Изглед Захария 8:14 в контекст