Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 31:2 Верен (VBG)

И им каза: Аз съм на сто и двадесет години днес; не мога вече да излизам и да влизам; и ГОСПОД ми каза: Няма да преминеш този Йордан.

Прочетете пълната глава Второзаконие 31

Изглед Второзаконие 31:2 в контекст