Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 29:22 Верен (VBG)

И идното поколение, синовете ви, които идват след вас, и чужденецът, който идва от далечна земя, ще кажат, когато видят язвите на онази земя и болестите, които ГОСПОД е нанесъл на нея,

Прочетете пълната глава Второзаконие 29

Изглед Второзаконие 29:22 в контекст