Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 14:22 Верен (VBG)

Непременно да отделяш десятък от цялата реколта на посевите си, която нивата ти произвежда всяка година.

Прочетете пълната глава Второзаконие 14

Изглед Второзаконие 14:22 в контекст