Старият Завет

Новият Завет

Софоний 3:15 Верен (VBG)

ГОСПОД отмени присъдите ти, отвърна врага ти; Царят на Израил, ГОСПОД, е сред теб; няма вече да видиш зло.

Прочетете пълната глава Софоний 3

Изглед Софоний 3:15 в контекст