Старият Завет

Новият Завет

Софоний 3:11 Верен (VBG)

В онзи ден няма да се срамуваш от всичките си дела, с които си отстъпил от Мен, защото тогава ще отнема отсред теб твоите, които горделиво тържествуват, и ти няма вече да се държиш надменно на светия Ми хълм.

Прочетете пълната глава Софоний 3

Изглед Софоний 3:11 в контекст