Старият Завет

Новият Завет

Софоний 1:11 Верен (VBG)

Плачете, жители на Мактес, защото целият търговски народ се изтреби, всички натоварени със сребро се отсякоха.

Прочетете пълната глава Софоний 1

Изглед Софоний 1:11 в контекст