Старият Завет

Новият Завет

Рут 1:18 Верен (VBG)

И като видя Ноемин, че беше решена да отиде с нея, престана да я уговаря.

Прочетете пълната глава Рут 1

Изглед Рут 1:18 в контекст