Старият Завет

Новият Завет

Притчи 21:11 Верен (VBG)

Когато се накаже присмивачът, простият става мъдър и когато се наставлява мъдрият, той придобива знание.

Прочетете пълната глава Притчи 21

Изглед Притчи 21:11 в контекст