Старият Завет

Новият Завет

Притчи 2:17 Верен (VBG)

която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог,

Прочетете пълната глава Притчи 2

Изглед Притчи 2:17 в контекст