Старият Завет

Новият Завет

Притчи 1:7 Верен (VBG)

Страхът от ГОСПОДА е началото на познанието, а безумните презират мъдрост и наставление.

Прочетете пълната глава Притчи 1

Изглед Притчи 1:7 в контекст