Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 3:64 Верен (VBG)

Върни им, ГОСПОДИ, отплата според делата на ръцете им!

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 3

Изглед Плач Еремиев 3:64 в контекст