Старият Завет

Новият Завет

Песен На Песните 7:12 Верен (VBG)

Нека осъмнем в лозята, нека видим напъпила ли е лозата, отворили ли са се цветовете є, разцъфтели ли са наровете. Там ще ти дам любовта си.

Прочетете пълната глава Песен На Песните 7

Изглед Песен На Песните 7:12 в контекст