Старият Завет

Новият Завет

Песен На Песните 2:13 Верен (VBG)

На смокинята покарват зелените смокини и разцъфтелите лозя издават благоуханието си. Стани, любима моя, прекрасна моя, и ела!

Прочетете пълната глава Песен На Песните 2

Изглед Песен На Песните 2:13 в контекст