Старият Завет

Новият Завет

Осия 6:8 Верен (VBG)

Галаад е град на вършещи беззаконие, опетнен е с кръв.

Прочетете пълната глава Осия 6

Изглед Осия 6:8 в контекст