Старият Завет

Новият Завет

Осия 5:11 Верен (VBG)

Ефрем е потиснат, разбит в съда, защото с готовност ходи по човешки заповеди.

Прочетете пълната глава Осия 5

Изглед Осия 5:11 в контекст