Старият Завет

Новият Завет

Осия 11:11 Верен (VBG)

Ще идват треперейки от Египет, като птица и като гълъб от асирийската земя, и ще ги заселя в къщите им, заявява ГОСПОД.

Прочетете пълната глава Осия 11

Изглед Осия 11:11 в контекст