Старият Завет

Новият Завет

Неемия 9:28 Верен (VBG)

Но щом се успокояваха, те пак вършеха зло пред Теб. И Ти ги оставяше в ръката на враговете им, да владеят над тях; и те пак се връщаха и викаха към Теб и Ти ги чуваше от небето и ги избавяше според милосърдието Си много пъти.

Прочетете пълната глава Неемия 9

Изглед Неемия 9:28 в контекст