Старият Завет

Новият Завет

Неемия 1:5 Верен (VBG)

Моля Те, ГОСПОДИ, Боже небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта за тези, които Те любят и спазват Твоите заповеди,

Прочетете пълната глава Неемия 1

Изглед Неемия 1:5 в контекст