Старият Завет

Новият Завет

Наум 2:2 Верен (VBG)

понеже ГОСПОД възстановява величието на Яков както величието на Израил – защото грабителите ги ограбиха и съсипаха лозовите им пръчки.

Прочетете пълната глава Наум 2

Изглед Наум 2:2 в контекст