Старият Завет

Новият Завет

Наум 1:14 Верен (VBG)

Но за теб, Ниневия, ГОСПОД заповяда да не се посее вече потомство от името ти. От капището на боговете ти ще отсека изваяния и излян идол; ще ти приготвя гроб, защото не струваш нищо.

Прочетете пълната глава Наум 1

Изглед Наум 1:14 в контекст