Старият Завет

Новият Завет

Михей 2:5 Верен (VBG)

Затова няма да имаш никой да отмерва с мерителна връв чрез жребий в ГОСПОДНОТО събрание.

Прочетете пълната глава Михей 2

Изглед Михей 2:5 в контекст