Старият Завет

Новият Завет

Михей 2:12 Верен (VBG)

Непременно ще те събера цял, Якове; непременно ще прибера остатъка на Израил. Ще ги сложа заедно като овце в кошара, като стадо сред пасбището им; ще гъмжи от хора.

Прочетете пълната глава Михей 2

Изглед Михей 2:12 в контекст