Старият Завет

Новият Завет

Малахия 3:9 Верен (VBG)

Вие сте наистина проклети, защото Ме крадете, вие, целият народ!

Прочетете пълната глава Малахия 3

Изглед Малахия 3:9 в контекст